Giới thiệu

1. Về Nanado:

Viện Đào Tạo Nanado không chỉ là một trung tâm đào tạo, mà là một cộng đồng năng động đặt sự sáng tạo và phát triển cá nhân vào trung tâm. Nanado được định hướng từ giám đốc Huy Erick, với việc hỗ trợ sinh viên xây dựng nền tảng vững chắc trong lĩnh vực marketing và giáo dục, không chỉ qua việc truyền đạt kiến thức mà còn qua trải nghiệm thực tế.

2. Tầm Nhìn và Sứ Mệnh:

2.1. Về Tầm Nhìn:

Tầm nhìn của chúng tôi là trở thành ngôi trường hàng đầu chất lượng cao, nơi tạo ra những chuyên gia xuất sắc và sáng tạo trong lĩnh vực marketing, đồng thời định hình ngành giáo dục với các phương pháp đào tạo tiên tiến và hiệu quả.

2.2. Về Sứ Mệnh: