Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng khi truy cập và tìm hiểu thông tin tại website Đồ Núi

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của Đồ Núi. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dưới đây. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Bản Quyền và Nội Dung

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các tài nguyên khác, đều thuộc bản quyền của Đồ Núi hoặc các bên cung cấp nội dung. Việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối nội dung mà không có sự đồng ý từ chúng tôi là vi phạm quyền bản quyền và có thể dẫn đến các biện pháp pháp lý.

2. Sử Dụng Dịch Vụ

Khi sử dụng các dịch vụ của Đồ Núi, bạn cam kết không sử dụng chúng cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong trang Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn cũng cần tuân thủ các quy định về an toàn và bảo vệ môi trường khi tham gia các hoạt động liên quan đến leo núi, đi bộ đường dài và các hoạt động ngoài trời khác.

3. Bảo Mật Thông Tin

Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của mình và cam kết không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ người nào khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc bạn không bảo mật thông tin tài khoản của mình.

4. Liên Kết Đến Bên Ngoại

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Đồ Núi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật của các trang web bên ngoài trước khi sử dụng dịch vụ của họ.

5. Thay Đổi Điều Khoản

Đồ Núi có quyền cập nhật và thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin và điều khoản mới. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có thay đổi được coi là sự chấp nhận điều khoản mới.

6. Giải Quyết Tranh Chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, các vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua trang Liên Hệ trên website hoặc qua địa chỉ email: info@donui.com.