Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản Sử Dụng của Viện Đào Tạo Nanado. Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý và tuân thủ các điều khoản dưới đây. Hãy đọc kỹ và hiểu rõ trước khi tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Bản Quyền và Nội Dung:

Mọi nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các tài nguyên khác, đều thuộc bản quyền của Viện Đào Tạo Nanado hoặc các bên cung cấp nội dung. Việc sao chép, sử dụng hoặc phân phối nội dung mà không có sự đồng ý từ chúng tôi là vi phạm quyền bản quyền.

2. Sử Dụng Dịch Vụ:

Khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn cam kết không sử dụng chúng cho mục đích bất hợp pháp hoặc vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong trang Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Bạn chịu trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản cá nhân của mình và cam kết không chia sẻ thông tin đăng nhập với bất kỳ người nào khác.

4. Liên Kết Đến Bên Ngoại:

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của những trang web đó.

5. Thay Đổi Điều Khoản:

Chúng tôi có quyền cập nhật và thay đổi Điều Khoản Sử Dụng này. Bạn nên kiểm tra định kỳ để cập nhật thông tin và điều khoản mới.

6. Giải Quyết Tranh Chấp:

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng trang web sẽ được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán hòa bình. Trong trường hợp không thể đạt được thỏa thuận, các vấn đề pháp lý sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Liên Hệ:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng, vui lòng liên hệ chúng tôi qua trang Liên Hệ trên website hoặc qua địa chỉ email: info@nanado.edu.vn.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã tuân thủ và đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này. Viện Đào Tạo Nanado chúc bạn trải nghiệm tích cực và có được những kiến thức hữu ích từ trang web của chúng tôi