Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Viện Đào Tạo Nanado. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi quy trình liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và bảo quản thông tin đều tuân thủ theo các quy định và chuẩn mực về bảo mật.

1. Thu Thập Thông Tin:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến mục đích cụ thể. Mọi thông tin thu thập đều được thực hiện theo sự đồng ý của bạn.

2. Mục Đích Sử Dụng:

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất từ Viện Đào Tạo Nanado. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của bạn.

3. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích và tiết lộ không cần thiết.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi hoặc của người khác.

5. Quyền Lợi và Lựa Chọn:

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu bảo mật khác, vui lòng liên hệ chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên trang Liên Hệ.

6. Cập Nhật Chính Sách:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật sẽ được hiển thị trên trang web để bạn có thể theo dõi.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của bạn và chúng tôi cam kết duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật cho tất cả cộng đồng Viện Đào Tạo Nanado.