Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang Chính Sách Bảo Mật của Đồ Núi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi quy trình liên quan đến việc thu thập, sử dụng, và bảo quản thông tin đều tuân thủ các quy định và chuẩn mực về bảo mật.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cần thiết và liên quan đến mục đích cụ thể. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn cung cấp khi đăng ký hoặc tương tác với trang web. Mọi thông tin thu thập đều được thực hiện theo sự đồng ý của bạn.

2. Mục Đích Sử Dụng

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ tốt nhất từ Đồ Núi. Chúng tôi cam kết không sử dụng thông tin của bạn cho mục đích khác mà không có sự đồng ý của bạn. Điều này bao gồm cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ mới, sự kiện và các cập nhật khác mà bạn quan tâm.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, truy cập trái phép, sử dụng không đúng mục đích và tiết lộ không cần thiết. Các biện pháp này bao gồm mã hóa, kiểm soát truy cập và giám sát để đảm bảo an toàn dữ liệu.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản của chúng tôi hoặc của người khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần chia sẻ thông tin với đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ hoạt động của trang web, nhưng luôn đảm bảo bảo mật và tuân thủ pháp luật.

5. Quyền Lợi và Lựa Chọn

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhu cầu bảo mật khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp trên trang Liên Hệ. Chúng tôi cam kết hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc của bạn liên quan đến bảo mật thông tin.

6. Cập Nhật Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Việc cập nhật sẽ được hiển thị trên trang web để bạn có thể theo dõi. Bạn nên kiểm tra thường xuyên để nắm bắt các thay đổi.