Cách ngâm rượu củ Khúc khắc, Củ Kakun, Thổ phục linh