Bán mật ong rừng tại Quảng Nam, Đà Nẵng tặng mật ong nuôi